Black and White 2023

In de serie Black and White experimenteer ik met het gebruik van meerdere perspectieven in een tekening. In plaats van het gebruikelijke lineair- of centraal perspectief dat in de Renaissance ontwikkeld is met één standpunt en één verdwijnpunt, geeft deze benadering een dynamischer beeld waarbij de toeschouwer het gevoel heeft in het beeld zelf te zijn.

In the series Black and White I experiment with the use of several perspectives in one drawing. Instead of the usual lineair or central perspective developed in the the Renaissance with one point of view and one vanishing point, this approach gives a more dynamic picture where the viewer has the feeling of being inside the drawing itself.

afmetingen tekeningen / dimensions drawings 42 x 42 cm
materiaal: pen op papier / material: pen on paper

Selectie van tekeningen/ selection of drawings