Publications

English version

Onlangs is een selectie van mijn tekeningen gepubliceerd. De collectie werd in maart 2023 gepresenteerd in de Universiteitsbibliotheek in Utrecht, waarbij ik een interview gaf over mijn werk.

Colofon:

De doos bevat 49 tekeningen, gemaakt in de periode 2019-2023. Vier zijn digitaal bewerkt en in kleur, de overige 45 zijn zwart-wit. Afmetingen 42 x 42 cm.

De indeling is op onderwerp. Een uitzondering hierop vormt de serie ‘Kastwerk’. Deze tekeningen zijn onderdeel van een serie in opdracht van het Lisse Art Museum (LAM). Het onderwerp van deze serie is de collectie kunstwerken van het LAM, de omgeving en de architectuur van het LAM.

49 tekeningen, op ware grootte gedrukt op 170 grams papier, in een bedrukte doos, met een uitvoerige inleiding, in een oplage van 125 gesigneerde exemplaren. Prijs 195 euro, exclusief verzendkosten.

Als je geïnteresseerd bent, neem contact op met Anthonie Meijers.

Recently a selection of my drawings has been published. The collection was presented in the University Library in Utrecht in March 2023, during which I gave an interview about my work.

Colophon

The box contains 49 drawings made between 2019-2023. Four are digitally edited and in colour, the remaining 45 are black and white. Dimensions 42 x 42 cm.

The classification is by subject. An exception is the series ‘Kastwerk’. These drawings are part of a series commissioned by the Lisse Art Museum (LAM). The subject of this series is the LAM’s collection of artworks, its surroundings and architecture.

49 drawings, printed full-size on 170 gsm paper, in a printed box, with an extensive introduction, in an edition of 125 signed copies. Price 195 euro, excluding shipping cost.

If you are interested please contact Anthonie Meijers.